“Medeniyet, şehirleşmiş kültür demektir”

“Medeniyet, şehirleşmiş kültür demektir”
Eklenme Tarihi: 16.05.2017 21:57

“İki çeşit devletten bahsedebiliriz. Biri küçük şehir devleti, kelt. Bir de İmparatorluk devleti vardır. İmparatorluk devletlerini çoğunlukla Asya’da gördük. En şaşalısı Doğu Asya’da Çin, Batı Asya’da Asur ve Pers İmparatorlukları bu devlet yapısının ilk ana örnekleridir.

eposta yazdır zoom+ zoom-
Bunların içinde bir üçüncü çeşit daha var. Türklere mahsus göçerlerin devletleri. Bu çok ilgi çekici bir şey. Devlet dediğiniz yapı yerleşik toplumlara mahsustur. Yerleşik toplumda şehirleşme başta gelen etkendir devletin inşası için.” diye konuşan Prof. Teoman Duralı,  sözlerine şöyle devam etti:  “Şehirleşme, şehirlilik her medeniyette karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle ve özellikle Avrasya medeniyetlerinde şehirleşme çok önemli bir etmendir.  İstisna Hunlarla başlayan Türk kavmine mensup devletlerde bu bir devlettir ama yerleşik bir düzen yoktur. Hareket halinde. Ve bu hareket halindeki devlet toplumuna ordu denilmiştir. Asker bu toplumun taşıyıcısıdır. Bütün medeniyetlerde gördüğümüz açık bir olay var o da sivilliktir. Askerlik dışı işlerin öne çıkışı sözkonusu. Bir tek Türk devletlerinde asker olma ana uğraşı alanıdır ve bu bütün medeniyet değiştirmelerine rağmen Türklerde Cumhuriyetin kuruluşuna kadar sürmüş bir gelenektir. Osmanlıda da taşıyıcı sütun askerliktir.  Askerlik dışında iş görüyor mu görüyor. Marangozluğu vardır, rençberliği, çobanlığı vardır. Ama arka planda hep askerdir. Halbuki medeniyet toplumlarında askerlik bir meslektir. Roma’da, Atina’da, Çin’de, Hint’te, Yeniçağ Avrupa medeniyetinde askerlik bir meslek koludur. Napolyon’dan itibaren seferberlik ilan edildiğinde bütün vatandaşlar askere çağrılırlar. Ama onların işi savaşmak değildir. Geçici bir süre için askere alınırlar. Türklerdeki askerlik böyle değil. Türklerin dışında bir devlet daha var ama onlar göçebe değil Ispartalılar. Yunanistan’ın Ispartalılar’ı.”