“Mirasımız” iz bırakıyor“Mirasımız” iz bırakıyor

BM doğruyu söyleyemiyor!BM doğruyu söyleyemiyor!