haderdetay hedef masthead

Bağımsız ve etkin denetim şart

Bağımsız ve etkin denetim şart
Eklenme Tarihi: 10.04.2017 21:07

- Gıda işletmelerinde iç denetim görevini yerine getiren mühendisler, uygulamadaki eksiklikler nedeniyle bağımsız ve etkin bir denetim mekanizması kuramamaktadır, Çözüm olarak mühendislerin yetkileri artırılmalı ve maddi açıdan işverenden bağımsız bir yapıya kavuşturulmalı ve bu şekilde daha bağımsız ve daha etkin bir çalışma alanı sağlanmalıdır.

eposta yazdır zoom+ zoom-
- Gıda sektörünün büyük çoğunluğunu oluşturan küçük işletmeler iç denetimi sağlayacak olan  mühendis bulundurma zorunluluğundan muaf durumdalar, bu durum gıda terörüne zemin hazırlamaktadır, küçük işletmeler uygulanan resmi denetimlerin yanında iç denetim mekanizmasına dâhil edilmeli, kapasitesine göre bir ya da birkaç işletmenin bir  mühendis kontrolünde olacağı bir sistem kurulmalıdır.
 
- Sektörde bunca sıkıntı yaşanırken, gıda alanında 4 yıllık uzmanlık eğitimi alan gıda mühendisleri ciddi anlamda işsizlik problemi yaşamaktadırlar, gıda mühendisleri sürece daha fazla dâhil edilerek kamuda daha fazla görevlendirilmesi, resmi denetimlerin gıda mühendisleri eliyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 

TOPLUM GIDA KONUSUNDA BİLİNÇLENMELİ

Burada dikkat çekmek istediğimiz başka bir husus ise, yaşanan bu taklit ve tağşiş hadiselerinin temelinde üreticilerin gıda güvenliği bilincine sahip olmayışı. Gıda; üretiminden tüketimine her aşaması hassasiyet gerektiren, her aşamasında kontrol altında olması gereken, belli bir bilinçle hareket edilmesi gereken bir konu. Dolayısıyla gıda güvenliğinin ne olduğunu bilmeyen, gıda güvenliği bilincine sahip olmayan bir üreticinin daha fazla kazanç sağlamak maksadıyla türlü yöntemlere başvurması, bilinçsiz üretici için gayet normal bir durum. Gıda Mühendisleri Derneği olarak gündeme getirdiğimiz okullarda gıda güvenliği dersi okutulmasına yönelik projenin hayata geçirilmesi ile toplumun tüm katmanında gıda güvenliği bilincinin oluşmasının sağlaması, yaşanan bu sorunların minimize olması adına önemli bir adım olacaktır.