İnsan olmak kolay değil

İnsan olmak kolay değil
Eklenme Tarihi: 19.05.2017 19:33

Mutasavvıflar, insan davranışını nefisle irtibatlandırarak mertebelere ayırır ve kamalat seviyesine ulaşabilmek için neler yapılması gerektiğini ortaya koyarlar.

eposta yazdır zoom+ zoom-
Nefis bir yerde insandaki kötülüğe meyleden yanıdır. Yani insanın dürtüsel alanıdır ki, bu alanı iyileştirmediğimiz sürece asli değerleri koruma imkanına sahip değiliz.
 

NEFS-İ EMMARE:

İnsanı kötülüğe teşvik eden dürtüsel yanıdır. Kötülük potansiyeli insanda mevcuttur. Eğer insan kendini ehilleştirmezse, kötülüğe meyleder ve dünyanın zevklerine dalar. O nedenle insan öncelikle şunları dikkate almalıdır.
Olumsuz özelliklerinizin analizini yapın.
Olumsuz özelliklerinizi iyileştirmek için harekete geçin.
Çözüme en kısa yoldan nasıl ulaşabileceğinizi anlamaya çalışın.
Davranışını değiştirdikten sonra kalıcı hale getirmek için gerekli hassasiyeti gösterin.
 

Nefsi levvame:

Kişi kötülüklerin önüne geçemiyor ve olumsuz davranışları tekrar ediyorsa bir süre sonra bu durum onda rahatsızlık uyandırmaya başlıyor. Kişi artık kendini değiştirmek istiyor ve nefsi ile zorlu bir mücadeleye gerişiyor.
 

Nefsi mülheme:

Kişinin iyi olanla kötü olanı ayırt edebilme potansiyelidir. Bu potansiyelini kullanan kişi tavrını iyiden yana alacak ve davranışlarını kontrol altında tutacaktır.
 

Nefsi mutmaine: 

Kişi bu noktada nefsini eğitmiş, davranışlarını kontrol altına almış ve Allaha teslim olmuştur. Tutum ve davranışlarını sergilerken insanların ne düşündüğünü değil Allah’ın bu konuda kendisinden ne istediğini dikkate almaktadır.
 

Nefsi raziye:

Allah’ın emir ve yasakları noktasında göstermesi gereken hassasiyeti gösteren kişi karşılaştığı imtihanlara teslimiyet göstermekte ve sabırla karşılık vermektedir
 

NEFS-İ MERDİYYE:

Allah’ın rızasını kazanmış nefistir.
 

NEFSİ AMMARE

Allah’a isyan: Nefsinin güdümünde hareket eden kişi, Allah’ın emirlerine sırt çevirir ve battıkça batar. Bu insanlar, ben hayatımı yaşıyorum diye hareket ederek hayvanların dahi sergilemediği tutum ve davranışları sergiler ve bunu özgürlükle ilişkilendirirler. Oysa gerçek özgürlük Allaha teslim olmak olmaktır. 
Gaflet: Gaflet insanın en büyük düşmanıdır. Zira burada kişi, iyi ile kötüyü ayıracak durumda değildir. Gerçeği görmemekte, insana ve eşyaya yamuk bakmaktadır. 
Cehalet: Cehalet insanın içine düştüğü kör bir kuyudur. Buraya düşen kişi durumunun farkına varıp çıkmak için gayret göstermezse ortama uyum sağlar. Cehaletin en büyük tehlikesi ise insanı uyuşturmasıdır. Kişi zaman içinde yaşadığı karanlığı güneş zanneder ve cehaleti onu hakikatten uzaklaştırır.
 

NELER YAPILABİLİR?

Davranışlarınızı kontrol altında tutmayı öğrenin
Bir davranışı sergilerken insanların ne düşündüğünü değil Allah’ın sizden ne istediğini dikkate alın
İnsanlarla ilişkilerinizde hakkaniyet ölçülerine dikkat edin
Allaha karşı sorumluluklarınızı ihmal etmeyin
İyiliğin tesisi için çaba gösterin
Kötülüğü ortadan kaldırmak için çaba gösterin